Vraag en antwoord2019-09-11T14:23:16+02:00

Vraag en antwoord

Lees hier de meest gestelde vragen over het burgerpanel

Kan iedereen meedoen?2019-09-11T14:21:26+02:00

Om aan het burgerpanel te kunnen deelnemen moet u:

  • inwoner van Huizen zijn;
  • 12 jaar of ouder zijn;
  • toegang hebben tot het internet;
  • over een eigen e-mailadres beschikken.

Wilt u ook uw mening geven over zaken die in Huizen spelen, meld u dan aan bij het burgerpanel Huizen.

Waarom een burgerpanel?2019-09-11T14:19:51+02:00

De gemeente Huizen wil een nog beter beeld krijgen van wat er leeft in de samenleving van Huizen. Het burgerpanel is één van de manieren om de betrokkenheid te verhogen. Aan de leden van het burgerpanel Huizen wordt gevraagd hun mening te geven over onderwerpen die voor hen van belang zijn, en waar de gemeente zich mee bezig houdt: leefbaarheid in de buurt, openbare orde, veiligheid, sport, groenonderhoud, de gemeentepolitiek, et cetera. Dat betekent natuurlijk niet dat de mening van het burgerpanel Huizen altijd en automatisch wordt omgezet in nieuw of ander beleid. Naast de mening van het panel, zijn er namelijk nog tal van andere zaken die van invloed zijn op beslissingen die worden genomen: geld, uitvoerbaarheid, het politieke krachtenspel, et cetera. In veel gevallen is het uiteindelijk de gemeenteraad die beslist.

Wat is het burgerpanel Huizen?2019-09-11T14:20:27+02:00

Het burgerpanel Huizen is een groep inwoners van de gemeente Huizen die samen een dwarsdoorsnede vormen van de samenleving in Huizen. Aan de leden van het burgerpanel wordt gevraagd om hun mening te geven over onderwerpen die voor hen van belang zijn en waar de gemeente zich mee bezighoudt: jeugdzorg, de WMO en leefbaarheid, et cetera. Om een nog beter beeld te krijgen van wat er leeft in de samenleving van Huizen maakt de gemeente gebruik van dit burgerpanel.

Ga naar de bovenkant